close
تبلیغات در اینترنت
فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز
فونت زيبا ساز

لوگوي سه گوش

هنر هاي رزمي جهان

کونگ فو توا
طریقت دانایان توا
قالب وبلاگ
مطالب برتر كونگ توا

كانگ فو تنها يك ورزش نيست تنها يك هنر نيست بلكه يك زندگيست و دنياي بزرگي را در خود جاي داده دنيايي كه هر كس وارد آن مي شود به شدت عاشق آن دنيا مي شود تكنيكها , خط ها , مبارزه هاو ضربه هاي كانگ فو توآ همه نماد و بهانه هايي براي رسيدن به طريقت ذن است                                 

" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" fire_event="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" set_property="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" get_property="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }">
نظر سنجي
به نظر شما وضعیت سایت کونگ فوتوا چگونه است؟
جستجو

به سايت كونگ فوتوا خوش آمديد

http://www.khavaranshop.com/فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز http://www.khavaranshop.com/  گر به خود آیی به  خدایی  رسی    در ره  غفلت  به  گدایی  رسی 


کونگ فو ،شناخته شده ترين ريشه ي هنر هاي رزمي
پيدايش وفلسفه کونگ فو ،ازجمله پيچيده ترين مسائلي است که مي توان به آن پاسخ داد وعلاقمندان
به راحتي نمي توانند اطلاعات مستندي ازچگونگي شکل گيري اين هنر رزمي بدست بياورند.
کونگ فو يک نگرش است بر دنياي جديد ،ضمن اينکه داراي يک تاريخچه ي قديمي ميباشد .
سرگذشت کونگ فو هم زمان با تاريخچه ي انسان انديشمند است که در دوازده هزار سال پيش
سابقه اولين حرکات فکر وجسم براي اولين بار براي مقابله با محيط زيست و بقاي خود ،داشته است.
اولين کساني که پي به اين نيروي اسرار آميز بردند ،نژاد زرد بود ند وچون بعدهافقط از نيروي تن
استفاده کردند ،اصول ومباني علمي اين راه فراموش شد . اصولاً در سبکهاي رزمي کساني بوده اند
که دانش پيشينيان را با اندوخته تجربي خويش در آميخته اند وبه مقتضاي شرايط زماني ومحيطي
خود ،بيش از ديگران درمعرفي و ارائه يک شيوه رزمي خاص موفق بوده اند.ذکر نام وسبک ايشان
يادي است براي آنها که مي دانند وتذکري براي آنان که نمي دانند . هيچ استادي تاشيوه کلاسيک
واصولي را بطورکامل ودقيق نياموخته ،سبکي را معرفي نکرده است . ياد وخاطره اساتيد ،هميشه
شوق هنرجويان را برمي انگيزد واين همان چيزي است که مايه پيشرفت مي شود .
«اشتياق آموختن ودانستن » بسياري ازاين پيشگامان را ديگران نمي پسندند ، برخي به دلايل درست
وگروهي ديگر به علل نادرست . اما به هر تقدير قضاوت،قله هاي کوهي است که دامنه اش شناخت
درست ناميده مي شود. «هرچند هميشه افرادي هستند که در رسيدن به قله ، هلي کوپتر را به
کوهنوردي ترجيح ميدهند.» اگر هرکسي درهر درجه اي ازمهارت رزمي، عمر شاگردي بيشتري
داشته باشد ،استاد بهتري خواهد بود .
مطلب در زمينه ي بيانگذاران وبنيگذاري،بسيار است ودرحوصله اين مقاله نمي گنجد ،اطمينان داريم
اسا تيد فاضلي نيز هستند که به ازاي تدريس يک درس يا مطلب ،ده درس را تفهيم وتمرين مي کنند
واز وجود خود ،پلي مي سازند که نسلهاي آينده با عبور ازآن به شناخت دقيق تري دست يابند.
تامو بنيانگذار قديمي ترين شيوه شناخته شده متعارف در کشور چين و جهان است که کونگ فو نام دارد

. لغت کونگ فو به معني : انجام بيشترين کار در کمترين زمان است وکسي که اين هنر رزمي را
مي آموزد ،مرد ماهر وتصويري ازکارپيوسته وجدي را با خود دارد.
گفته ميشود کونگ فو حدود 2500 سال پيش در کشور چين توسط مردي به نام دراياما تائيشي
يا «تامو»يا «بودهي دارما»يا«دات مور»يا «بودا آدها »کاشف انديشه برتر ونفوذ روح توانا عرضه
شد.دراياما ثابت کرد که انسان قبل ازاينکه به مسائل دنياي خارج خود بيانديشد بهتر است به خود
بيانديشد وهمين فکر بود که جامعه ي قرن بيستم را با تکان شديد به مکتب خود رهنمون کرد و
هم اکنون ميليون ها انسان از کليه جوامع ،مفتون اين انديشه شده اند.
درا ياما درابتدا شاگردان را به گرد انديشه فرو برد وپس از ساليان زياد رياضت درتوانايي انديشه،
دانست که نيروي انديشه توانا است ولي تن بي حرکت است . ازهمين جابود که بمنظور نمايش
نفوز انديشه ي برتر ،حرکاتي ازدست وپا ابداع نمود.
حرکات دراياما با تحولهاي بسيار بصورت دست وپا وبالاخره متکي به نيرو هاي دوران بطريقه ي
علمي امروز به آن پرداخته ميشود ،آميخته اي از هنر تن وروان است که نام آن را کونگ فو
نهاده اند.
درسال 1900 استاداني از نژاد زرد بگرد هم جمع شدند واصولي بر ضربات علمي وفني بنام
هنرهاي مبارزه اي تنظيم کردند ومربياني نيز به کشور هاي مختلف جهان اعزام داشتند.
برخي اعتقاد دارند درا ياما ازهندوستان وارد چين شده ،اما پژوهشهاي دقيق تاريخي در حوزه
فنون رزمي ،وجود شيوه مبارزاتي شبيه به فنون وي رادرهندوستان آن زمان تأييد نمي کند.
دراين ميان نظر «پال پيلوت» مورخ فرانسوي وگروهي ديگر از محققان که معتقدند وي ازايران
به چين رفته است ،به حقيقت نزديکتر به نظر مي رسد . وجود معابدي که در غرب چين ميان
کوهستان ها وبعضاً در غار ها بنا ء شده ونقش نماد ماه وخورشيد «که از مباني ديدگاه ماني
وساير مخالفين سلسله ساساني است »بر ديوار آنها، همچنين مطالب تخصصي مطرح شده در
مکاتب کونگ فو درباره ي ماه واشاره اساتيد اين سبک به ماه ومعني آن در سبکهاي «پاشي ين چين ،
نگو چوچوآن»وساير سبکها وتلفظ چيني کلمه فارسي «تاماه » که همان « تاموست » به همراه خيلي
دلايل ديگر بنيا نگذار کونگ فو شائولين که شناخته شده ترين ريشه ساير هنرهاي رزمي جهان
است،رايک ايراني معرفي مي کند. به هر تقدير ، دراياما ازغرب به چين آمد وبه «بودتور »رفت
وپس از طي مراحل ومنازعاتي ، امپراتور،آن معبد را دراختار وي گذاشت تا تعليمات خودرا درآنجا
بنياد نهد. اين معبد پس از چند دوره تخريب وآتشسوزي وبازسازي ،بعدها درزمان سلسله «تانگ»
شائولين نام گرفت .
درهنگام استقرار تامو در اين معبد ، هنرجويان وي از فشار خستگي وتمرکز شديد اثناي تمرينات
فکري وروحي به ضعف جسماني شديدي مبتلا شدند که دراياما رامجبورکرد تمرينات بدني خواصي
را براي جلو گيري از فساد سلولي وافزايش قدرت جسماني به ايشان عرضه کند .قسمتي ازاين تمرينات
«شي آر لوهان شو»يا«آي کي کين کيو»نام دارد که امروزه نيز اگر درست تدريس شود،جزء مفيد ترين
 وسنگين ترين تمرينات بدني موجود دردنيا است .درا ياما دوکتاب به جاي مانده که يکي
«يي جين چينگ»نام دارد ودر ارتباط باتقويت نيروي جسماني است وديگري «شيه سويي جينگ»گفته
 ميشود که ناظر بر تمرينات فکري وتعليمات روحي است .
ازکتاب دوم در مراجع رسمي کشور چين بطور علني اثري دردست نيست وگفته ميشود کتاب نخست
نيز به طور کامل در اختيار پژوهشگران قرار نگرفته است .دراياما پس از تعليم شيوه خود، روزي از معبد
خارج شد و ديگر هرگز بازنگشت ، اثري از مقبره يا قبر او دردست نيست ، ولي تصاويري که به او نسبت
داده مي شود ، از چين تا اوکيناوا واز استراليا تامحله چيني ها درشهر هاي مختلف آمر يکا ، زينت بخش
مکانهاي تمرين هنرهاي رزمي است .درحقيقت چهره واقعي دراياما همچون چهره حقيقي فنون او
براي همگان روشن نيست ، اما نتايج عمل او دراغلب نقاط آسياي جنوب شرقي هم ازنظر آييني وهم
به لحاظ تمرينات بدني تاامروز باقي مانده است.
کونگ فو توآ درايران درسال 1352 توسط بيانگذار آن استاد پروفسور ابراهيم ميرزايي با 5 نفر
هنرجو فعاليت خود را آغاز نمود ودرحال حاضر تعدادعلاقمندان به هزاران نفر در سطح کشور رسيده
است واين نشان دهنده ي تيزهوشي وذکاوت هموطنان است که خيلي زود به فوائد کونگ فوپي بردند
وبسوي اين ورزش کشيده شدند.
کونگ به معناي دانايي و فو به معناي طريقت است ودرپيونداين کلمات به کونگ فو طريقت دانايي
گفته ميشود حرکت در مسير دانايي ويا گام برداشتن در طريقت دانايي به درک انسان بستگي دارد
ودرک حاصل نيروي فکر است وفکر نيز در جسم قرار دارد که به آن پايگاه فکر مي گويند.
کونگ فو ضمن اين که داراي يک تاريخچه از منه ي قديمي مي باشد ، يک نگرشي است بر دنياي
جديد و جواناني که دراين اثر هيجان زده بسر ميبرند وهرگونه اعمال قهرماني ازآنان سلب شده
وگاهي گوشه گيري وبي بندو باري آنان را مبتلا ساخته است يک دنياي جديد است ، راهي پر قدرت
است وروش درست انديشيدن ميباشد


درباره : هنر هاي رزمي جهان ,
بازديد : 133
گر به خد آيي به خدايي رسي در ره غفلت به گدايي رسي


.: Weblog Themes By graphist :.

::

درباره وبلاگ

من.آرمين مختاري يك توا كار هستم كه با كمك خداوند اين سايت را ساختم و اميد وارم از اين سايت راضي باشيد.کونگ فویعنی عشق . عشق بی روایت . کونگ فو یعنی راه. راه به بی نهایت.کونگ فو یعنی ذهن . ذهن بی دخالت.کونگ فو یعنی جسم. جسم پر سلامت کونگ فو یعنی من کونگ فو یعنی تو کونگ فو یعنی ما کونگ یعنی توا........ این وبلاگ را تقدیم می کنم به تمام توا کاران برای تمام کسانی که برای توا و طریقت توا زحمت کشیدند وتقدیم می کنم به بنیان گزار سبک توا استاد پروفسور ابراهیم میرزایی.

آخرين مطالب
تفكرات كانگ فوتوا تاريخ : پنجشنبه 02 آذر 1391
پرو فسور ابراهيم ميرزايي تاريخ : چهارشنبه 24 آبان 1391
مطالب پربازديد
آمار سايت
بازديدهاي امروز : 59 نفر
بازديدهاي ديروز : 75 نفر
كل بازديدها : 62,105 نفر
بازديد اين ماه : 134 نفر
بازديد ماه قبل : 1,381 نفر
کل نظرات : 7 عدد
كل مطالب : 3 عدد
كل اعضا : 9 عدد
افراد آنلاين : 1 نفر
امکانات وب
کسب درآمد از پاپ آپ

تبادل لينک

خريد بک لينک

كد جلوگيري از راست كليك موس

انواع کد هاي جديد جاوا تغيير شکل موس